Településképi bejelentési dokumentáció készítése

Településképi bejelentési dokumentáció készítése

Airbnb rövidtávú szálláshely szolgáltatáshoz

A rövidtávú szálláskiadás előírásszerű üzemeltetéséhez a kiadásra szánt lakás „lakó” rendeltetését a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti „egyéb szálláshely” rendeltetésre kell módosítani.  

Ehhez településképi bejelentést kell tenni a helyi önkormányzat felé. A bejelentés tartalma és a beadandó mellékletek eltérőek lehetnek aszerint, hogy mely helységben, vagy fővárosi kerületben található a lakás. A bejelentés melléklete egy építészeti tervdokumentáció is, amelyet tervezési jogosultsággal rendelkező építész készíthet el.

Amit a bejelentőnek még az építész megbízása előtt be kell szereznie:

1. Társasház hozzájárulása  

Az egyes társasházak Szervezeti és Működési Szabályzata alapján változó, hogy a kérelemhez közgyűlési határozatot kell-e mellékelni - amelyben a lakók hozzájárultak a szálláshely működtetéséhez -, vagy elég a társasház közös képviselőjének a hozzájárulása.

2. Épületszint alaprajza

A társasházi alapító okiratból a lakást tartalmazó szint alaprajza. Ezen tünteti fel az  építész, hogy a bejelentéssel érintett lakás az épületszinten belül hol helyezkedik el.

Egy konkrét példa alapján az építészeti dokumentáció a következő részekből áll:  

 1. Címlap-Aláírólap-Tartalom
 2. Tervezési program
 3. Tervezői nyilatkozat
 4. Műszaki leírás
 5. Nyilatkozat az új használatra való alkalmasságról
 6. Parkoló mérleg számítás
 7. Földhivatali térkép másolat
 8. Fotódokumentáció
 9. Épületszint alaprajza a társasház alapító okiratból
 10. Helyszínrajz M=1:1000
 11. Szálláshely alaprajz M=1:50

A Településképi bejelentési dokumentáció fontos eleme a 11. pont szerinti szálláshely alaprajz, amelyben az 1:50 léptéknek megfelelő részletességgel feltüntetjük a szálláshely alaprajzi elrendezését, a helyiségek méreteit, illetve az összes berendezési tárgyat.  

A Településképi bejelentési dokumentáció elkészítésére tervezési díj ajánlat kérhető:

Csató Judit okl. építészmérnök

+36 20 478 7154

E-mail: csatojud@gmail.com